Det havde jeg godt nok ikke ventet, var min kones første reaktion, da hun ad omveje hørte, at hendes bror var blevet sigtet for en lovovertrædelse. Der var så vidt vi vidste tale om en eller anden form for økonomisk kriminalitet, og da min svoger altid har levet et meget regelret liv, er der sådan set ikke noget at sige til, at min kone blev meget overrasket ved den nyhed.

Jeg skyndte mig at berolige hende med, at en sigtelse jo ikke er ensbetydende med, at han rent faktisk har begået noget ulovligt. En sigtelse betyder blot, at politiet mistænker ham for en eller anden ulovlighed, og det kan jo tænkes, at der ganske enkelt er tale om en misforståelse.

Det beroligede min kone tilstrækkeligt til, at hun fulgte min opfordring til at ringe sin bror op for at få en forklaring direkte fra ham. Han er forretningsfører i et ganske stort boligselskab i København og står dermed i spidsen for administrationen af ganske mange penge, så det kunne såmænd nok være fristende for ham at kanalisere nogle penge over til sin egen konto, men jeg havde nu også svært ved at forestille mig min svoger som kynisk forbryder.

Min kone ringede til ham om aftenen og havde en meget lang samtale med ham. Han fortalte, at det var korrekt nok, at politiet havde valgt at sigte ham, efter at en eller anden havde anmeldt nogle uregelmæssigheder i boligselskabets økonomi. Men endnu var efterforskningen dårligt nok begyndt, og min svoger var overbevist om, at politiets undersøgelser ville føre til, at sigtelsen blev opgivet, for han var i hvert fald ikke selv klar over, at han havde begået noget forkert, og han understregede overfor min kone, at han under ingen omstændigheder selv havde fået noget økonomisk ud af det, hvis han på en eller anden måde havde gjort sig skyldig i en fejl.

Men den slags sager kan være meget spegede at få udredt, så han havde valgt at entrere med en forsvarsadvokat i København – nemlig Peter Blinkenberg, så han ikke uforvarende kommer til at udtale sig uhensigtsmæssigt under politiets efterforskning.

Min svoger havde fortalt, at han var temmelig irriteret over sagen, som han ret beset ikke forstår baggrunden for. Boligselskabets regnskaber bliver selvfølgelig revideret af en statsautoriseret revisor, og indtil nu har der aldrig været anmærkning om noget som helst i revisionsrapporterne.

Jeg hørte, at min kone spurgte, hvem der så skal betale honoraret til sådan en forsvarsadvokat, for det vil da være urimeligt, at hendes bror selv skal betale et større antal tusinde kroner for advokatbistand, hvis det hele ender med, at der alligevel ikke er nogen sag mod ham.

Min svoger havde forklaret, at sådan som han har opfattet tingene, er det anklagemyndigheder, der skal betale for min svogers advokatbistand, hvis der rejses en retssag, hvor han så bliver frikendt. Men hvis sagen helt droppes, skal han nok selv betale for advokatbistanden, men han mente nu nok, at boligselskabet vil træde til, hvis det viser sig, at han er helt uskyldig. Det må vi nok vente nogle måneder med at få klarhed over.

Andre advokater har speciale i for eksempel transportjura, som det er tilfældet her.

« »